Lưu trữ | 5:13 Sáng

Cải cách điền địa ở VNCH ra sao? – BBC

25 Th9

 

 • 9 giờ trước

Ông Ngô Đình Diệm đã tiến hành cải cách nông thôn khi còn làm Thủ tướng

Trong khi miền Bắc phóng tay Cải cách Ruộng đất tiêu diệt tầng lớp địa chủ thì chính quyền miền Nam liên tục tiến hành tư hữu hoá đất đai, thực hiện công bằng xã hội, nâng cao đời sống nông dân.

Qua việc thu mua đất từ các điền chủ rồi bán lại hay phát cho nông dân, trước năm 1975 mọi gia đình nông dân miền Nam đều đã thật sự làm chủ mảnh đất tư hữu của mình.

Chương trình Người Cày Có Ruộng (NCCR) là một cuộc cách mạng xã hội, thay đổi tận gốc rễ nông thôn miền Nam.

Chương trình được thực hiện trong ôn hòa, dựa trên tinh thần thượng tôn luật pháp, hoà giải và hòa hợp xã hội. Một mặt tôn trọng quyền lợi của chủ đất, khôi phục và bảo vệ quyền tư hữu đất đai. Mặt khác giúp tòan thể nông dân có ruộng cày.

Thành công một phần nhờ vào sự đóng góp của Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh.

Nhưng chính yếu vẫn là từ hai vị lãnh đạo miền Nam: Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã thực hiện chương trình ngay khi về nước và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết tâm nối tiếp thực hiện chương trình.

Ông Thiệu hiểu rõ Luật NCCR không phải chỉ là thành quả của nền dân chủ nghị viện non trẻ, mà còn là một chính sách mang lại chính nghĩa cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản.

Những tài liệu phổ biến gần đây cho thấy, sau Mậu Thân 1968 số thanh niên miền Nam theo cộng sản càng ngày càng ít đi, không đủ bổ xung số cán binh cộng sản ra hồi chánh, lên đến trên 200.000 người.

Chính vì lý do này cộng sản Bắc Việt đã phải mang quân chính quy từ miền Bắc vượt biên giới xâm lấn miền Nam.

Tình hình ruộng đất miền Nam

Khi quân Pháp xâm chiếm nước ta, miền Nam vẫn còn nhiều vùng chưa được khẩn hoang, nhiều vùng vì chiến tranh nông dân đã phải bỏ ruộng vườn.

Lợi dụng cơ hội một số người Pháp và người theo Pháp đã chiếm, rồi thông đồng với nhà cầm quyền Pháp hợp thức hóa quyền sở hữu đất đai họ chiếm được. Trước 1945, theo ước tính trong số 6.530 đại điền chủ (trên 50 ha đất) có 6.316 là ở miền Nam.

Miền Nam không xảy ra Cải cách Ruộng đất, không có nghĩa là cộng sản miền Nam nhân đạo hơn cộng sản miền Bắc.

Từ cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1940, cộng sản đã thẳng tay tàn sát tiêu diệt giai cấp điền chủ. Các sử liệu cộng sản tóm tắc việc này như sau: “…lập tòa án cách mạng xét xử bọn phản động, xóa bỏ các thứ thuế vô lý, xóa các khoản nợ, tịch thu đất thóc gạo của địa chủ chia cho dân nghèo và nuôi nghĩa quân.”

Khi Việt Minh cướp được chính quyền năm 1945, hầu hết các đại điền chủ đều bỏ ruộng vườn về sống tại Sài Gòn hoặc các thành phố lớn. Việt Minh tịch thu ruộng đất rồi chia cho tá điền canh tác và lấy thuế.

Ở các vùng thuộc Hòa Hảo và Cao Đài, nông dân cũng tự thực hiện việc chia lại ruộng đất hoặc chấm dứt nộp địa tô cho ruộng vườn mà họ đang trồng cấy.

Sắc lệnh Cải cách Điền Địa của Cựu Hoàng Bảo Đại vì chiến tranh và thiếu thực quyền nên không mang lại kết quả cụ thể

Năm 1949, khi người Pháp bắt đầu trao trả độc lập Cựu Hoàng Bảo Đại cho ban hành sắc lệnh về Cải cách Điền Địa (CCĐĐ), nhưng vì chiến tranh và thiếu thực quyền nên sắc lệnh này không mang lại kết quả cụ thể nào.

Sau hiệp định đình chiến Genève chia đôi đất nước, miền Nam đã trải qua hai cuộc CCĐĐ và một số chính sách về ruộng đất.

Cải cách điền địa lần một

Bước đầu của chính sách cải cách điền địa, Thủ tướng Ngô Đình Diệm cho ban hành Dụ số 2 và Dụ số 7 nhằm thiết thiết lập quy chế tá canh.

Địa tô được tính không quá 25% vụ lúa thu hoạch chánh. Thời gian cho thuê được quy định là 5 năm. Tá điền và điền chủ có thể xin hủy bỏ họăc tái ký hợp đồng.

Trường hợp ruộng đất bị bỏ hoang, ước lượng 500 ngàn ha, thì thuộc quyền sở hữu quốc gia. Chính quyền thu và cấp phát không cho tá điền.

Các tá điền trước đây theo Việt Minh được tiếp tục canh tác trên mảnh ruộng do Việt Minh cấp phát trong thời chiến. Địa tô và quyền tá canh nay được chính phủ nhìn nhận và bảo đảm.

Ngày 22-10-1956, Tổng thống Ngô Ðình Diệm cho ban hành Dụ số 57, tiến hành Chính sách CCĐĐ.

Mỗi điền chủ chỉ được quyền giữ tối đa 100 ha ruộng, trong số nầy 30 ha được phép trực canh, còn 70 ha phải cho tá điền thuê theo đúng quy chế tá canh.

Ðiền chủ bị truất hữu được chính phủ bồi thuờng thiệt hại: 10% trị giá ruộng đất bị truất hữu đuợc trả ngay bằng tiền mặt, phần còn lại được trả bằng trái phiếu trong thời hạn 12 năm, với lãi suất là 3% mỗi năm.

Ruộng bị truất hữu được bán lại cho các tá điền, mỗi gia đình được quyền mua lại tối đa 5 ha và phải trả cho nhà nước trong vòng 12 năm.

Giá tiền bán bằng với giá Chính phủ trả cho chủ điền. Như vậy chủ yếu Chính phủ chỉ làm trung gian trong việc chuyển nhượng quyền tư hữu đất đai.

Chiếu theo Dụ số 57, chính phủ truất hữu 430.319 ha đất từ 1.085 đại điền chủ.

Ngày 11-9-1958, Chính phủ còn ký kết Hiệp định Việt Pháp, truất hữu thêm 220.813 ha ruộng đất của Pháp kiều. Như vậy tổng số diện tích đất đai được truất hữu là 651.182 ha.

Số ruộng được truất hữu được giao cho 123.198 tá điền. Ngoài ra còn có 2.857 tá điền khác đã trực tiếp mua lại đất của các đại điền chủ.

Một số ruộng truất hữu cũng được bán cho các cựu chiến binh, những nông dân trốn Việt Minh nay hồi hương và đồng bào miền Bắc di cư vào Nam.

Giới điền chủ đều ủng hộ chính sách CCĐĐ. Trong thời chiến ruộng đất của họ bị xem như đã mất.

Nay chính phủ khôi phục lại quyền sở hữu ruộng đất, họ được quyền thu địa tô và lãnh tiền bồi thuờng thiệt hại nếu bị truất hữu. Đại điền chủ vẫn còn được giữ lại 100 ha.

Các chính sách khác

Nhằm giải quyết công ăn việc làm cho đồng bào miền Bắc di cư, giải quyết nạn thất nghiệp hậu chiến và đồng thời cũng để cô lập họat động du kích cộng sản, Tổng thống Ngô đình Diệm còn thực hiện chính sách xây dựng các khu dinh điền, khu trù mật và các ấp chiến lược.

Đến năm 1961, chính phủ đã thành lập 169 trung tâm tái định cư, với 25 Khu Trù Mật tập trung trên đồng bằng sông Cửu Long, tiếp nhận 50 ngàn gia đình, với 250 ngàn người tái định cư. Diện tích đất trồng được khai hoang hay được tái canh đạt 109.379 ha.

Tháng 4-1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho thành lập Quốc Gia Nông Tín Cuộc cho nông dân vay tiền một cách dễ dàng, nhẹ lãi và không đòi hỏi thế chấp hay người bảo lãnh.

Đến năm 1963, Quốc Gia Nông Tín Cuộc đã cho vay số tiền lên đến 4 tỷ 600 triệu đồng, 85% số tiền để giúp các tiểu điền chủ hay tá điền. Nhưng vì không có thế chấp và vì chiến tranh nên rất ít nông dân chịu trả nợ.

Chính phủ cũng đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn gởi về vùng quê để hướng dẫn, giúp đỡ kỹ thuật cho nông dân. Nhờ đó năng suất lúa đã tăng từ 1,4 tấn/ha trong những năm 1950-1954, lên đến 2 tấn/ha năm 1960-1963.

Thành quả và giới hạn

Nhờ các chính sách nói trên, việc sản xuất, xuất cảng và lợi tức nông nghiệp đã không ngừng gia tăng. Từ năm 1955 đến 1962, mức sản xuất gạo đã tăng từ 2,8 triệu tấn đến 5 triệu tấn, còn xuất cảng tăng từ 70 ngàn tấn lên đến 323 ngàn tấn.

Các điền chủ có ruộng đất truất hữu nhận các các khỏan bồi thường lớn, họ đầu tư xây dựng các nhà máy, các phân xưởng tại nông thôn, hay trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ. Nhờ đó không chỉ riêng nông thôn, mà tòan miền Nam sống trong cảnh thái bình.

Giới hạn của chính sách CCĐĐ là 74% tổng số diện tích ruộng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn thuộc 65.757 trung điền chủ (từ 5 đến 50 ha) và 6.316 đại điền chủ (trên 50 ha). Vẫn còn 795.480 gia đình nông dân chưa được làm chủ mảnh ruộng đang cày.

Khi đời sống nông dân nâng cao thì ảnh hưởng của cộng sản cũng bị giảm sút. Để tồn tại cộng sản đã tiến hành bạo lực chính trị ám sát, bắt và thủ tiêu cán bộ và chuyên viên phát triển nông thôn.

Cộng sản cấm tá điền làm đơn xin mua ruộng đất truất hữu, cấm tá điền ký hợp đồng với chủ điền, buộc điền chủ hủy bỏ địa tô. Một số ngừơi đã bị giết vì không tuân theo các lệnh cấm nói trên.

Cùng lúc cộng sản cho trưng thu thóc lúa của nông dân, tiến hành chiến tranh du kích, khủng bố phá họai làng xã miền Nam.

Sau đảo chánh 1/11 năm 1963 cho đến năm 1965, các vụ đảo chánh liên tục xảy ra, các chính phủ thường xuyên thay đổi. Chính sách CCĐĐ không được tiếp tục. Chính sách dinh điền và khu trù mật cũng bị đình chỉ. Nhiều ấp chiến lược bị phá bỏ.

Cộng sản lợi dụng tình thế đưa cán bộ và quân đội từ miền Bắc vào gia tăng họat động. Sẵn cơ sở hạ tầng rộng rãi chỉ sau một thời gian ngắn cộng sản đã kiểm sóat được một phần nông thôn. Ở những vùng chiếm được cộng sản chia lại ruộng đất cho nông dân.

Đến năm 1965, với sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh, an ninh tại nông thôn dần dần được vãn hồi.

Ngày 3-9-1966, Quốc Hội Lập Hiến được bầu ra. Ngày 1-4-1967, Hiến Pháp mới được ban hành. Ngày 3-9-1967 cuộc tổng tuyển cử tổng thống và Quốc hội diễn ra, Tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống của nền Ðệ nhị cộng hòa ra quyết định tiếp tục áp dụng Chương Trình CCĐĐ.

Cải cách điền địa lần hai

Cuộc tổng công kích Mậu Thân cộng sản thất bại, tại nông thôn cơ sở hạ tầng cộng sản bị cô lập, an ninh được vãn hồi. Số ruộng trước đây bị bỏ hoang nay được cấp phát cho nông dân.

Đến năm 1969, có thêm 261.874 gia đình được cấp ruộng để canh tác, nâng tổng số người có ruộng lên 438,004 người.

Tháng 7-1969, Chương trình bình định và phát triển nông thôn được tiến hành. Chính phủ cho tổ chức lại cơ cấu hạ tầng nông thôn và đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn gởi về vùng quê để hướng dẩn, giúp đỡ kỹ thuật nông nghiệp cho dân.

Ngày 25-8-1969, Tổng Thống Thiệu đưa dự luật Người Cày Có Ruộng ra quốc hội thảo luận.

Điểm chính của dự luật là giảm số ruộng đất tối đa điền chủ xuống còn 15 ha, trưng thu và cấp (không bồi hoàn) cho hơn tãm trăm ngàn nông dân chưa có ruộng cày.

Chiến tranh đã tàn phá miền Nam Việt Nam

Nhiều dân biểu nghị sĩ thuộc tầng lớp đại điền chủ không muốn bị truất hữu ruộng đất nên đã tìm cách ngăn cản thông qua dự luật. Mãi đến ngày 6-3-1970 đạo luật mới được Thượng viện thông qua. Ngày 16-3-1970 được Hạ viện thông qua.

Ngày 26-3-1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho ban hành luật Người Cày Có Ruộng (NCCR) và lấy ngày này làm Ngày Nông Dân.

Tại Cần Thơ vào ngày 26-3-1970, ngày ban hành Luật NCCR Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố:

“Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi.” Ông cho biết: “Tôi đã từng tham gia Việt Minh. Tôi biết rằng Việt Minh là cộng sản, họ bắn người dân, họ lật đổ các ủy ban xã, họ tịch thu đất đai”.

Các ruộng đất không được trực canh bị truất hữu phát cho các tá điền đang canh tác. Mỗi tá điền được phát 3 ha ở Nam phần hay 1 ha ở Trung phần.

Điền chủ trực canh được giữ lại tối đa 15 ha.

Đất truất hữu được trả 20% bằng hiện kim và 80% bằng công khố phiếu với 10% lãi trong tám năm. Giá trị của đất ruộng quy định là 2,5 lần giá năng suất thóc (hay lợi tức) từ khoảnh đất đó.

Trong vòng 3 năm, 1970-1973, đã có 51.704 điền chủ bị truất hữu tổng số ruộng là 770.105 mẫu. Trong thời chiến đa số ruộng đất bị ảnh hưởng, nên đa số các điền chủ bị truất hữu đều không bất mãn.

Để đền đáp chính phủ cho phổ biến rộng rãi các bích chương: “Người Cày có ruộng ghi ơn tinh thần hy sinh của điền chủ.”

Nhìn chung ông Thiệu thu phục được nhân tâm của giới cựu điền chủ miền Nam.

Luật NCCR cũng quy định nông dân lãnh ruộng do cộng sản cấp cũng được nhận bằng khoán chính thức sở hữu số ruộng.

Cho đến ngày 28-2-1973 Chương trình CCRĐ coi như đã hòan tất. Đã có 858.821 tá điền được hữu sản hóa 1.003.323 ha ruộng đất. Mọi nông dân miền Nam đều có ruộng cày.

Chương trình NCCR đã tạo ra một tầng lớp tiểu và trung điền chủ lên đến 1,3 triệu người.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (trái) công bố luật Người Cày Có Ruộng

Chỉ còn chừng 10% là có từ 5-15 ha đất, với 10% diện tích trồng trọt và họ cũng phải tự chăm sóc cho đất đai. Đại điền chủ không còn và việc tá canh coi như đã chấm dứt.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, thêm cán bộ xây dựng nông thôn, khuyến khích nghiên cứu và áp dụng phương pháp canh tác mới với kỹ thuật mới thúc đẩy gia tăng năng suất.

Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn được thành lập. Với bằng khóan đất, nông dân được vay lãi nhẹ để đầu tư sản xuất.

Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp được đưa về nông thôn. Nông dân bắt đầu trang bị cơ giới để canh tác, sử dụng phân bón hóa học, cải tiến giống lúa, trồng lúa Thần Nông, tăng gia sản xuất gia súc lai giống… Cơ sở hạ tầng phát triển nông dân hăng say học hỏi và sản xuất.

Năng suất lao động trong sản xuất lúa gạo tăng lên nhanh chóng. Năm 1974, sản lượng gạo sản xuất đã tăng đến 7,2 triệu tấn với viễn tượng xuất cảng. Nhờ đó đời sống của nông dân được cải thiện một cách rõ ràng.

Số điền chủ có ruộng bị truất hữu, cũng được chính phủ giúp đỡ sử dụng vốn kinh doanh các dịch vụ cơ khí nông nghiệp, dịch vụ lưu thông hàng hoá nông sản phẩm, dịch vụ chế biến thực phẩm nông sản, hướng đến việc xuất cảng bán thành phẩm nông nghiệp, giúp nền kỹ nghệ miền Nam khởi sắc đóng góp xây dựng nền kinh tế quốc gia.

Thể chế đi ngược lòng dân rồi cũng sẽ bị thay đổi. Bài học từ Chương trình Người Cày Có Ruộng của Việt Nam Cộng Hòa là phải trao lại quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân.

Chính phủ tương lai ở Việt Nam cần thực hiện chương trình bán trả góp đất cho dân để có ngân sách đầu tư xây dựng lại nông thôn.

Dân có giàu thì nước mới mạnh. Nông dân sẽ luôn là tầng lớp chính của dân tộc Việt Nam và lịch sử đã chứng minh họ luôn là nền tảng trong việc bảo vệ và xây dựng quốc gia. Nông dân có giàu thì nước mới mạnh.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả Nguyễn Quang Duy từ Canberra, Úc.

Tin liên quan

 • Nhìn lại ‘Cải cách Ruộng Đất’ ở Việt Nam
  18 tháng 9 2014
 • ‘Ngày khởi đầu hoàng hôn của VNCH’
  9 tháng 8 2014
 • Đảo chính Ngô Đình Diệm
  1 tháng 10 một 2013
 • Nguyễn Cao Kỳ: một người Việt nổi tiếng
 • Ngô Đình Diệm và cuộc chiến kiến quốc
  1 tháng 10 một 2013
 • Bàn về triển lãm Cải cách ruộng đất
  9 tháng 9 2014

 

Chủ tịch TQ kêu gọi quân đội sẵn sàng cho chiến tranh khu vực – Vnn

25 Th9

 

Ông Tập Cận Bình ngày 23/9 thăng chức cho 3 tướng quân đội, yêu cầu quân đội “nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến thắng trong một cuộc chiến khu vực trong thời đại công nghệ thông tin”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa ra tuyên bố trên. Tuy nhiên, nó đã khiến nước láng giềng Ấn Độ không khỏi lo ngại khi quân đội hai nước đang căng thẳng ở khu vực biên giới tại Chumar, miền đông Ladakh.

TQ, Tập Cận Bình, Ấn Độ

Theo các nguồn tin, việc thăng chức đã được thực hiện sau khi ông Tập triệu tập 15 tướng lĩnh cấp cao tới Bắc Kinh hôm chủ nhật, với sự tham dự của chỉ huy Quân giải phóng nhân dân TQ (PLA) Fang Fenghui. Ông Tập yêu cầu các tướng lĩnh quân đội phải “hiểu hơn về tình hình an ninh trong nước và quốc tế”.

Tân Hoa xã dẫn một tuyên bố chính thức cho biết: “Toàn bộ lực lượng PLA phải theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng là Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC) và cập nhật hoạt động của họ để đáp ứng được mục tiêu và sứ mệnh mới do CMC đưa ra”.

Tuyên bố cho thấy có vẻ như ông Tập chưa hài lòng với quân đội và nhấn mạnh quân đội cần “nâng cao hiệu quả chỉ huy dưới tình hình mới”.

“Cuộc họp cũng tập trung thu gọn các trụ sở hoạt động của toàn lực lượng PLA bằng công nghệ thông tin và xem xét nhiều đề xuất quan trọng”, Tân Hoa xã cho hay.

Theo tờ Times of India của Ấn Độ, những diễn biến mới cho thấy ông Tập Cận Bình, lãnh đạo cao nhất của các lực lượng vũ trang TQ, đang củng cố quyền lực của mình. Tờ báo cũng cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập, cũng nhằm vào các cựu quan chức quân đội, được cho là nhằm củng cố quyền lực của ông trên khắp mọi lĩnh vực ở TQ.

Theo Dân Trí

 

Thế giới 24h: Putin cảnh cáo Ukraina – Vnn

25 Th9

 

Putin cảnh cáo Ukraina, Ấn Độ phóng vệ tinh lên quỹ đạo sao Hỏa, Mỹ tiếp tục không kích IS…Đó là những diễn biến chính 24h qua.

Tin nổi bật

thế giới 24h, Ukraina, Mỹ, Obama, IS

Tổng thống Nga Putin

Hãng tin Reuters đưa tin, trong một bức thư thể hiện thái độ cứng rắn của mình, Tổng thống Nga Putin đã cảnh cáo rằng, Moscow sẽ chặn Ukraina tiếp cận các thị trường quan trọng của Nga nếu Kiev thực thi bất kỳ phần nào trong hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Đây được xem là một động thái làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Trong bức thư gửi Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, ông Putin cảnh cáo, thậm chí thay đổi hệ thống luật pháp quốc gia để chuẩn bị cho hiệp định thương mại EU – Ukraina cũng sẽ nhận được phản ứng tức thời từ Moscow.

“Chúng tôi vẫn tin rằng, chỉ khi điều chỉnh một cách có hệ thống hiệp định thương mại nói trên, xem xét toàn bộ những rủi ro đối với mối quan hệ kinh tế Nga – Ukraina và tòan bộ nền kinh tế Nga, thì mới có thể duy trì được sự hợp tác kinh tế – thương mại hiện nay giữa Nga và Ukraina”, ông Putin tuyên bố trong bức thư đề ngày 17/9.

Tuy nhiên, ông Putin không nêu chi tiết những hành động trả đũa có thể thực hiện.

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố đã ký lệnh yêu cầu không cho phép các nhà xuất khẩu Ukraina tiếp cận thị trường Nga. Các biện pháp này cho đến nay vẫn chưa có hiệu lực.

Về cơ bản, nếu Nga nâng hàng rào thuế quan, điều đó có nghĩa các doanh nghiệp Ukraina sẽ mất khoảng 3 tỷ euro/năm. Ukraina chủ yếu xuất khẩu thép, than đá, hóa chất và ngũ cốc sang Nga.

Tin vắn

– Hãng tin Kyodo đưa tin, Nhật Bản đã quyết định áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, liên quan đến tình hình Ukraina.

– Thứ trưởng phụ trách các vấn đề khẩn cấp Nga Vladimir Stepanov cho biết, nước này đang chuẩn bị cử đoàn xe cứu trợ nhận đạo thứ 4 tới vùng chiến sự tại miền đông Ukraina.

– Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết, hơn 138.000 người tị nạn Syria, chủ yếu là người Kurd, đã vượt biên sang miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng cuối tuần qua.

– Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đưa vệ tinh bay xung quanh quỹ đạo sao Hỏa. Vệ tinh mang tên Mangalyaan được phóng lên để nghiên cứu khí quyển của hành tinh đỏ.

– Người phát ngôn quân đội Mỹ cho BBC hay, cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể mất nhiều năm.

– Trung Quốc đã đề nghị Ấn Độ tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp chỉ huy thực địa nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) trong bối cảnh tình hình tại khu vực nhạy cảm Ladakh vẫn lâm vào thế bế tắc.

– Nhật báo JoongAngIlbo số ra ngày 24/9 đưa tin, giới chức quân sự Hàn Quốc đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên nhiều khả năng đã phát triển các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm.

– Theo hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập, vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Israel và Palestine sẽ được tiến hành vào cuối tháng 10 tới tại Cairo, với việc hai bên cùng chấp thuận chương trình nghị sự.

– Tại Hội nghị thưởng đỉnh LHQ diễn ra tại New York, Trung Quốc và Mỹ đã thỏa thuận thể hiện vai trò dẫn đầu trong cuộc chiến cắt giảm khí thải nhà kinh, chống biến đổi khí hậu.

– Cảnh sát Thái Lan phụ trách điều tra vụ giết hại 2 du khách người Anh cho biết đã tiến gần tới lệnh bắt một người đàn ông hiện có thể vẫn đang ở Bangkok.

– Vatican đã quyết định quản thúc tại gia đối với cựu Đại sứ ở CH Dominica, ông Jozef Wesolowski, vì những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

– Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, theo số liệu mới, 70% số người nhiễm Ebola ở Tây Phi đã tử vong, tỷ lệ cao hơn dự báo trước đó.

Clip

Xem chiến đấu cơ tàng hình Mỹ hủy diệt IS

Lầu Năm Góc hôm 23/9 đã công bố đoạn clip trung tâm chỉ huy của IS tại Syria bị máy bay chiến đấu tàng hình F-22 phá hủy

 

Tin ảnh

thế giới 24h, Ukraina, Mỹ, Obama, IS

Quân đội Nga đã có đợt tập trận mang tên ‘Vostok 2014’ tại vùng Viễn Đông, với sự tham gia của 100.000 binh sĩ và vũ khí tối tân. Đây là cuộc tập trận được cho là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

XEM CUỘC TẬP TRẬN

Phát ngôn

“Tôi sẽ có dịp gặp Thủ tướng Iraq Abadi cùng bằng hữu và đồng minh tại LHQ để tiếp tục xây dựng liên minh chống lại mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của chúng ta. Đầu tháng này, tôi đã công bố chiến lược đối phó với mối đe dọa từ nhóm khủng bố có tên ISIL. Mỹ sẽ nhằm vào các mục tiêu ở cả Iraq và Syria để những kẻ khủng bố trên không thể tìm nổi nơi trú ẩn”, Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Nhà Trắng trước khi tham gia cuộc họp tại LHQ.

Ngày này năm xưa

Thomas Hunt Morgan sinh ngày 25-9-1866 tại Mỹ. Năm 20 tuổi ông tốt nghiệp đại học. Năm 24 tuổi đã nhận học vị tiến sĩ khoa học. Lúc đầu ông nghiên cứu về phôi sinh học thực nghiệm, sau đó sang vấn đề di truyền. Năm 1910 ông công bố công trình “Nhân tố di truyền”. Năm 1915 ông xuất bản cuốn “Cơ chế của di truyền học Mendenl” để chứng minh sự đúng đắn của học thuyết. Năm 1926 ông có tác phẩm “Học thuyết về gen” để trình bày rõ và sâu về cơ sở vật chất nhiễm sắc thể và gen của tính di truyền.

Ông là viện sĩ của các viện hàn lâm Nga, Mỹ. Ông được giải thưởng Noben về sinh lý học năm 1933. Ông mất năm 1945, thọ 79 tuổi.

Hồng Hà

 

%d bloggers like this: